Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

logo    moni CAR  hobby - modely aut  Kto sa hrá, nehnevá 

 

OFFICIAL DEALER

FOX18 model cars

Česká firma FOX18 výrobca špičkových modelov, najmä vozidiel v najoblúbenejších zberateľských mierkach 1:43, 1:18, ... . www.fox18.sk

PREDOBJEDNÁVKA  PRE-ORDER

Škoda 120S Rally (1:43) FOX18

OBJEDNATE SI YOU ORDERS

modely na sklade (in stock)

 

ŠKODA 120L v mierke 1:18 od FOX18

ŠKODA Fábia Rally2 EVO plain body (1:18) FOX18 

ŠKODA 1100 OHC Spider 1957 (1:43) FOX18

SKODA 130 RS biela

1:43 - limitka 1008 ks

ŠKODA Octavia WRC EVO2 - 1:43 - limitka - 500 ks

ŠKODA Octavia WRC EVO 2 - 1:43 - limitka320 ks

OBJEDNATE SI YOU ORDERS

modely na sklade (in stock)

RS 200 15

Škoda 180 RS No.15 - FOX18 (1:43) J. Srnský-J. Syrovátko - Rally Škoda 1974

   Limited Edition

 PRAGA S5T

PRAGA S5T Limited Edition

TATRA Phoenix 8x8 2020 (1:43) FOXTOYS

Škoda 130 RS No.31 Václav Blahna - Jiří Motal

Rally Acropolis 1979 (1:18) FOX18

              

_____________________________________________________

Niečo pre "fajnšmekrov"

POCHER v 1:8

Lotus 72D No.8

JPS E. Fittipaldi - British GP 1972

je na svete - available 

POCHER Lotus 72D Fitti 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky1. Vymedzenie pojmov

- predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.monicar.eu

- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

- tovar - produkty alebo služby v ponuke  predávajúceho

- objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je vykonaný predaj tovaru

 

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia v priebehu objednávania tovaru v internetovom obchode predávajúceho, alebo pri objednaní tovaru telefonicky prípadne e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predá-vajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky.


3. Zrušenie (Storno) objednávky

a)    Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu predávjúceho e-mailom na adresu: cimba@echotrack.cz. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu oznámená telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení (storne) objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky podľa tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú
kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b)    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a)    Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu neodkladne a to písomne e-mailom na adresu cimba@echotrack.cz, alebo poštou na adresu Ing. Ján Cimba – moni CAR, Kalinčiakova 17, 97 05 Banská Bystrica spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku.

b)    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v lehote podľa bodu 4. písmeno a), 
týchto podmienok, tento tovar nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady spojené s prepravou ku kupujúcemu, a to v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c)     V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu tovaru ku kupujúcemu a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho
opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

d)    V prípade, že kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode 4 písmeno a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

e)    Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, a ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček, podľa platného cenníka uvedeného na www.monicar.eu. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček. Poskytnutý darček si kupujúci môže ponechať, ak vracia len časť tovaru, ale pritom splnil podmienku pre získanie darčeka.

5. Dodacie podmienky

a)    Dodanie objednaného tovaru bude vybavované v čo najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1- 5 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne
informovať.

b)    Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je určené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), prípadne návod na používanie, záručný list, ak si to vyžaduje povaha tovaru.

c)     Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, najmenej však  vo výške: 10,- EUR

6. Poplatky za prepravu

a) Pre spôsob platby sa kupujúci rozhodne pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Buď platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na účet predávajúceho, alebo úhradou dobierky.

Garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 - 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu Ing. Ján Cimba – moni CAR.

Doručenie v pracovných dňoch (8-16 hod). Tesne pred dodaním môže kupujúceho kuriér telefonicky kontaktovať, aby si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.
Kupujúci je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu, tovar môže prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Bezodkladne po prevzatí zásielky kupujúcim je tovar potrebné prezrieť a skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahlásiť predávajúcemu  telefonicky alebo e-mailom. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené bezodkladne, najneskôr do 12 hodín od prevzatia nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Tovar si kupujúci môže prevziať i osobne v našom sklade v Banskej Bystrici, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

b)    Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta kupujúcemu poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej zálohovej (proforma) faktúry.

6. Záruka, reklamácie a servis

a)    Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b)    Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení chyby,  (nedostatku), inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie zistenej chyby.

c)     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d)    Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby (nedostatku) po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu na obsluhu, ak boli súčasťou tohto tovaru, predávajúcim spolu s dokladom o zaplatení a stručným popisom chyby.

e)    Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe (nedostatku) došlo mechanickým poškodením výrobku opôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

f)      Reklamovaný tovar je nutné zaslať poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na adresu predávajúceho, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa predávajúceho: Ing. Ján Cimba–moni CAR, Kalinčiakova 17, 974 05 Banská Bystrica.


Reklamovaný tovar je možné odovzdať predávajúcemu aj osobne, ale iba po predchádzajúcej telefonickej dohode.

g)    Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru prostredníctvom e-mailu alebo v písomne. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h)    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

-              Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe
odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

-              Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
-              V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá je uvedená v bode 6. písmeno f)

6. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailovej adresy cimba@echotrack.cz, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie kupujúcich - našich zákazníkov, no k vybaveniu objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje. Tieto budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s kupujúcim - zákazníkom. V prípade, že kupujúci nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze kupujúceho , môže si tovar objednať telefonicky, prípadne uvedie v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Ing. Ján Cimba - moni CAR týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi kupujúcich - svojich zákazníkov, získaných registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona vyplýva  i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Ing. Ján Cimba – moni CAR sa súčasne zaväzuje, že na základe želania kupujúceho vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Predávajúci Ing. Ján Cimba - moni CAR si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Ing. Ján Cimba